Relining - Lybecks
Lybecks / Relining

Vi har jour dygnet runt, ring oss på tel: 08-758 89 87

Eller kontakta oss för Relininginfo@lybecks.se.


Relining / Rörinfodring

Traditionellt renoveras vatten- och avloppsstammar genom att man helt byter ut rören mot nya, ett så kallat stambyte. Det är ett omfattande ingrepp där väggar och golv måste öppnas upp för att ge åtkomst till rören. Det innebär i de flesta fall att de boende måste evakuera bostaden under tiden att arbetet utförs.

Idag finns det flera olika metoder och material för att renovera rörens insida, relining.  Fördelarna med relining, även kallat rörinfodring, jämfört med traditionellt stambyte är lägre kostnad i och med mindre materialåtgång och färre transporter. Men framförallt en mindre omfattning av ingreppet på fastigheten.

Både för fastighet och under mark

Renoveringar av vatten- och avloppsledningar med rörinfodring är inte bara en effektiv metod för att renovera ledningar i fastigheter, det fungerar precis lika bra för ledningar under marken. Precis som för fastigheter är det en mindre omfattning på ingreppet jämfört med att byta ut rören mot nya.

Hur går det till?

Genom att använda formanpassade rör som har samma ytterdiameter som det gamla rörets innerdiameter, så kallat close fit. När man skall föra in ett formanpassat rör i en gammal ledning är det vikt till en U-profil. Det minskar rörets diameter för att det enkelt ska kunna föras in i den gamla ledningen.
När det nya formanpassade röret är på plats återskapar man den ursprungliga formen med hjälp av ånga under tryck.

Den nya ledningen har samma hållfastighet och livslängd som en helt ny ledning.
Dessutom ger rörets släta insida ett garanterat högt flöde och eliminerar risken för att bakterier och mikroorganismer fastnar.

Vi på Lybecks har lång erfarenhet av renovering av vatten- och avloppsstammar med hjälp av relining/rörinfodring.
Går ni i tankarna att göra ett stambyte i er fastighet, kontakta oss!

Kontakta oss