Avloppsrensning - Lybecks
Lybecks / Avloppsrensning

Vi har jour dygnet runt, ring oss på tel: 08-758 89 87

Eller kontakta oss för Avloppsrensninginfo@lybecks.se.


Avloppsrensning genom rörslipning

Avloppsrensning genom rörslipning är nästa steg för att lösa problemet när högtrycksspolning inte räcker. Detta använder vi i första hand för att slipa bort grava rostbeläggningar i avlopp. Rostbeläggningar som bildats med tiden kan orsaka driftstörningar och stopp. Avlopp och rörsystem i risigt skick kan orsaka många problem som lätt blir kostsamma.

Underhåll dina rör och förebygg framtida problem. På Lybecks är vi specialister på att avhjälpa stopp och driftstörningar i rör. Du kan vända dig till oss både vid akuta problem och för underhållsarbete i hela Stockholms län.

Slipa avloppsrör för full kapacitet

Vi slipar dina avloppsrör invändigt med hjälp av koromantförsedda roterande kättingar. Det lossar beläggningar av rost, fett och gammalt spackel. Syftet är att få rörets invändiga yta slät och tvärsnittet runt, för att uppnå tillräcklig hydraulisk kapacitet. Hydraulisk kapacitet betyder helt enkelt rörets förmåga att transportera bort innehåll med hjälp av självrensningsprincipen. Det är en förutsättning för ett funktionellt flöde genom rören, och avgörande för hur länge rören håller. För fullgod hydraulisk kapacitet måste röret vara runt, ha tillräckligt fall och en slät yta (låg ytråhet). Det kan du säkerställa med denna tjänst.

Ring en pålitlig avloppsrensare som hunnit se det mesta. Lybecks har varit i branschen i över 20 år och har tillgång till den främsta och mest miljövänliga tekniken. Våra välutbildade medarbetare tar skyndsamt itu med de ärenden som kommer in, och du når vår jour på 08-758 89 87 dygnet runt. Är läget inte akut är du välkommen att kontakta oss för att boka avloppsrensning.

Kontakta oss