Rörlokalisering - Lybecks
Lybecks / Rörlokalisering

Vi har jour dygnet runt, ring oss på tel: 08-758 89 87

Eller kontakta oss för Rörlokaliseringinfo@lybecks.se.


Rörlokalisering

Rörlokalisering används framför allt vid tveksamheter av hur rör, ledningar och avlopp är dragna i fastigheten. I äldre hus stämmer ofta inte ritningsunderlagen eller så finns det inga ritningar och då kan denna metod användas.

Vid rörlokalisering använder vi vår kamera som även har en sändare. Det brukar vara väl investerade pengar att ha koll på var exakt i golvet eller bottenplattan t.ex. ett rörbrott är beläget om man har för avsikt att åtgärda skadan.

Teknik

Man vet exakt var man t.ex. ska schakta upp ett hål för att åtgärda skadan eller vart en specifik anslutande ledning tar vägen och vilka installationer den betjänar. Efter utförd rörlokalisering lämnar vi en enkel ritning eller markering på golv eller bottenplatta avloppsrörets sträckning.

Vi på Lybecks har lång och gedigen erfarenhet av rörlokalisering i större eller mindre uppdrag, välutbildad personal och använder uteslutande den senaste tekniken för att kunna leverera en kvalitativ kostnadseffektiv rörlokalisering med högsta möjliga miljöengagemang.