Rotskärning - Lybecks
Lybecks / Rotskärning

Vi har jour dygnet runt, ring oss på tel: 08-758 89 87

Eller kontakta oss för Rotskärninginfo@lybecks.se.


Rotskärning

När rötter tränger igenom röret och skapar stopp använder vi en mekanisk rensning med en roterande klinga som rensar avloppsstoppet och återskapar ett flöde för att nå med högtrycksspolning för att spola rent det som bistår kvar!

Rötter kan orsaka stora problem i avloppsrör!

Rötter är ett vanligt förekommande problem i avloppsrör som ligger nergrävda i marken. Rotskärning behövs när rötterna växer in i rörsystemets skarvar och täpper med tiden till avloppssystemet med avloppsstopp och översvämningar som följd.

Om rötterna inte tas bort i tid kan förutom problemen med avloppsstopp, innebära att avloppsrören knäcks av rötternas kraft. Ibland kan man se ”mjuka” maskrosor växa genom asfalten vilket tydligt visar kraften i växtligheten på våra tomter och mark.

rotskarning

Skära rötter

För att kunna avhjälpa problem med rötter i dina rör har vi på Lybecks tagit fram miljövänliga och effektiva metoder för att få bort rötterna. Vi går in i röret med mekaniska verktyg som i kombination med vatten under högt tryck skär bort rötterna, så kallad rotskärning, utan att skada röret, ett miljövänligt och effektivt sätt att snabbt bli kvitt sina problem.

I samband med att vi skär bort rötterna brukar vi filma, TV-Inspektion, röret före och efter utförd rostkärning för att lämna en kvittens på att vi utfört vårt uppdrag enligt våra egna och era högt ställda förväntningar.